Hướng dẫn nạp tiền và rút tiền trên sàn Holdingfx

Để đảm bảo các khoản tiền của bạn được ký quỹ vào đúng tài khoản ngoại hối của bạn, HoldingFx yêu cầu bạn khai báo một số thông tin khi chuyển tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản quản lý của bạn trên website công ty, chọn mục NỘP TIỀN và làm theo hướng dẫn.

Bạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi từ bất kỳ ngân hàng nào tại Việt nam, tuy nhiên để tiền vào tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn nhanh nhất, hãy làm theo khuyến nghị của chúng tôi.

Loại tiền nộp là VNĐ hoặc US Dollar.

Tỷ giá đồng Việt Nam và US Dollar áp dụng chung cho nộp tiền/ rút tiền được cố định là 23.000VNĐ/USD.

Số tiền nộp tối thiểu là $100 cho tài khoản micro, $2.000 cho tài khoản standard và $60.000 cho tài khoản VIP. Số tiền nộp tối đa là không bị giới hạn.

CHI TIẾT HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Thời gian nộp tiền:

  • Từ 8:00 giờ đến 20:00 giờ từ thứ Hai đến Chủ Nhật khi bạn chuyển tiền qua mạng (internet banking).
  • Theo giờ làm việc của ngân hàng mà HoldingFx giao dịch khi bạn nộp tiền trực tiếp tại ngân hàng.

HoldingFx không áp dụng cho bất kỳ khoản phí nộp tiền.

Vui lòng truy cập vào trang chuyển tiền của chúng tôi khi bạn muốn chuyển tiền.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nộp tiền cần được trợ giúp, hãy gọi cho chúng tôi ở số 0903 038 766 hay gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

KHUYẾN NGHỊ:

HoldingFx không chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền ký quỹ được gửi qua thư bưu điện, và cũng không thể xem xét khoản tiền này có sẵn cho giao dịch cho đến khi nào khoản ký quỹ đã được nộp lưu, hoàn tất và ghi có vào trong tài khoản giao dịch của khách hàng.

HoldingFx không được phép nhận tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt (điện chuyển tiền/ séc du lịch/ séc cá nhân…) với tên của một cá nhân không phải là tên của người đứng tên tài khoản giao dịch ngoại hối.

Để ra lệnh rút tiền, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản quản lý của bạn tại website của chúng tôi, chọn mục RÚT TIỀN và làm theo hướng dẫn.

Bạn chỉ có thể ra lệnh rút tiền 01 (một) lần trong ngày và sau 02 (hai) ngày kể từ ngày nộp tiền gần nhất.

Yêu cầu rút tiền cần được khai báo và gửi tới chúng tôi từ 08:00 giờ đến 16:00 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 05 (năm) phút sau khi HoldingFx nhận được lệnh rút tiền, nếu bạn có tài khoản tại ngân hàng mà chúng tôi khuyến nghị. Trong trường hợp khác, tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn sau 03 ngày.

Lệ phí rút tiền từ tài khoản giao dịch: HoldingFx không áp dụng cho bất kỳ khoản phí rút tiền.

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here