Mẹo Vặt

Đừng bỏ lỡ 69 câu giao tiếp văn phòng siêu ngắn siêu cần thiết

1. Giving Opinions (Bày tỏ quan điểm nơi công sở):  - As far as I’m concerned …: Theo như tôi được biết - In my opinion …: Theo ý tôi - From my point of view …:...

Recent Posts