8 nguồn thu nhập từ First Coin

Firstcoin đầu tư và tập trung phát triển các dự án công nghệ liên quan đến giáo dục dựa trên nền tảng phát triển tiền thuật toán và công nghệ Blockchian.

1.     Đầu tư firstcoin lợi nhuận ổn định từ 2-8%/tháng

1.1. Gói Starter : 100 USD

+ Không có lãi hàng tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 5% hoa hồng nhánh yếu

1.2. Gói Basic : 300 USD

+ Lãi hàng tháng 2%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 8% hoa hồng nhánh yếu

1.3. Gói Networker : 600 USD

+ Lãi hàng tháng 3%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

1.4. Gói Business : 1,200 USD

+ Lãi hàng tháng 4%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 1 ATM và 1-ECO sharing

1.5. Gói Trader : 3,000 USD

+ Lãi hàng tháng 5%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 3 ATM và 3 ECO-sharing

1.6. Gói Pro Trader : 6,000 USD

+ Lãi hàng tháng 6%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 7 ATM và 7 ECO-sharing

1.7. Gói Pool : 10,000 USD

+ Lãi hàng tháng 7%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 10 ATM và 10 ECO-sharing

1.8 Gói VIP : 25,000 USD

+ Tặng thưởng 10% số FRST đầu tư
+ Lãi hàng tháng 8%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 30 ATM và 30 ECO-sharing

  2.  Thu nhập từ việc giá firstcoin tăng liên tục

Chiến lược của firstcoin là nhà đầu tư bằng firstcoin và được quy thành tiền đô la tại thời điểm đầu tư, khi hoàn gốc cũng bằng số firstcoin mà bạn đã đầu tư. Trả lãi cũng bằng firtcoin nên nhà đầu tư sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá của đồng firstcoin.
Tăng từ 30%-80% /tháng

 3.  Thu nhập từ hệ thống máy ATM toàn cầu

Tháng 8 – 2017 bắt đầu lắp đặt 2 cây ATM firstcoin tại BUNGARI. Khi hệ thống ATM thu phí giao dịch của người dân thì bạn sẽ được hưởng lợi nhuận từ nó.

4.  Thu nhập từ hệ sinh thái toàn cầu ECO SHARING

Tháng 9 dự án đầu tiên của hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động.

  5.  Thu nhập trực tiếp 10%

Khi bạn giới thiệu và hướng dẫn người khác tham gia đầu tư theo link affiliate của bạn thì bạn sẽ được hệ thống trả cho bạn 10% trên gói đầu tư của người đó.

  6.  Thu nhập nhị phân 5-8-10%

Thu nhập này sẽ thay đổi tùy thuộc vào gói đầu tư của bạn.
1.     Bạn vào gói 100$ được hưởng nhánh yếu 5%
2.     Bạn vào gói 300$ được hưởng nhánh yếu 8%
3.     Bạn vào gói 600$ trở lên dược hưởng nhánh yếu 10%

Điều kiện để hưởng hoa hồng nhánh yếu:
Bạn phải có tối thiểu 3 người đầu tư trực tiếp từ link affiliate của bạn, bạn phân bổ người đầu tư ở 2 chân khách nhau tỉ lệ 2:1 hoặc ngược lại theo sơ đồ trên.

7.  Thu nhập 5% doanh số toàn cầu

Để nhận được phần thưởng này bạn phải đạt danh hiệu POOL
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH POOL
Bạn đầu tư gói 10.000 $ hoặc 25.000 $
– Gói 10.000 $ bạn có ngay 10 Pool Shares
– Gói 25.000 $ bạn có ngay 30 Pool Shares
Bạn đầu tư gói 600 $ và có 10 F1 và tổng số tiền đầu tư của 10 F1 là 6000 $
QUYỀN LỢI POOL:
Được chia 5% doanh số toàn cầu được chia 2 tháng 1 lần
Được tích luỹ cộng dồn POOL SHARES  tất cả doanh số trực hệ 4 đời
POOL SHARES  được tính từ gói 600$ trở lên cho tất cả doanh số trực hệ theo công thức 600$ = 1 POOL SHARES, Bạn càng nhiều Pool Shares trong trực hệ bạn được chia % càng nhiều.

 TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POLL?

1.     Nếu bạn là nhà đầu tư bạn cần đạt POOL để tối ưu LỢI NHUẬN hãy là nhà đầu tư thông thái
2.     Nếu bạn là người phát triển hệ thống bạn càng đặt mục tiêu POOL càng sớm càng tốt nếu không muốn bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào từ FIRSTCOIN CLUB.

Bỡi vì nếu bạn chưa đạt POOL thì toàn bộ các gói vào trước KHÔNG ĐƯỢC tích luỹ Pool Shares
Có nghĩa là bạn đạt Pool vào thời điểm nào thì sẽ bắt đầu được hệ thống cập nhật và tích luỹ từ thời gian đó.

BẠN CHỈ CẦN ĐẠT 1 LẦN VÀ HƯỞNG MÃI MÃI

8.  Thu nhập Matching bonus 5 đời

Điều kiện được hưởng:
ĐỜI 1: Khi bạn có 3 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 2: Khi bạn có 9 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 3: Khi bạn có 18 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 4: Khi bạn có 36 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 5: Khi bạn có 72 POOL thành viên trực hệ

Trực hệ: là không bao gồm tuyến trên thả xuống
Điều kiện đủ: POOL phải nằm tối thiểu ở 2 F1 khác nhau

LƯU Ý: Tất cả các quyền lợi đều trả bằng 100% firstcoin.
LÃI TĨNH CỦA GÓI ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC CÔNG TY TRẢ VÀO NGÀY MÀ BẠN KÍCH GÓI CỦA THÁNG TIẾP THEO VÀ LIÊN TỤC 6 THÁNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI TRỪ GÓI 100$

Click vào link  HƯỚNG ĐĂNG KÝ FIRSTCOIN

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here